Kolbaserat liv självantänder, förmedlat via ett (mycket kort) mellanspel av rationalitet - École des Ponts ParisTech Access content directly
Journal Articles Paletten Year : 2013

Kolbaserat liv självantänder, förmedlat via ett (mycket kort) mellanspel av rationalitet

Keywords

Domains

Sociology
No file

Dates and versions

hal-00871674 , version 1 (10-10-2013)

Identifiers

  • HAL Id : hal-00871674 , version 1

Cite

Johan Söderberg. Kolbaserat liv självantänder, förmedlat via ett (mycket kort) mellanspel av rationalitet. Paletten, 2013, 1 (2), pp.98-99. ⟨hal-00871674⟩
320 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More